lvruen

Starptautiskā sadarbība

APZINĀTIE PSRS OKUPĀCIJAS RADĪTIE ZAUDĒJUMI BALTIJĀ

Baltijas valstis aprēķinās padomju okupācijas radītos zaudējumus pēc vienas metodes

Pārskats par konferenci

Latvijas tiesl.ministrs

Lietuvas tiesl.ministrs

Igaunijas tiesl.ministrs

Kalniete Eiropas vēstures apvienošana un totalitāro režīmu upuru tiesības

Krumins Padomju okupācijas režīms Latvijā Finanšu politika

Hiio PSRS nodarītie zaudējumi Igaunijas Republikai

Mezs PSRS okupācijas radītie zaudējumi Baltijas valstīm

Žaļimas Padomju okupācijas zaudējumu pieprasīšanas juridiskais pamats

Gerviene un Kerikmae Juridiskās iespējas prasības iesniegšanai par zaudējumu segšanu

Miļūna Latvijas kompensācijas prasības juridiskās sastāvdaļas

Jundzis Valsts nepārtrauktības jeb turpinātības doktrīna


Ziemele Apzinātie PSRS okupācijas radītie zaudējumi Baltijā kopsavilkums un skats uz priekšu


Apzinātie PSRS okupācijas radītie zaudējumi

Lai nekad vairs! PSRS okupācijas radītie zaudējumi  ir jāapzina

Latvijas un Igaunijas tieslietu ministru kopīgais paziņojums 21.08.2018.

EDSO Parlamentu Asambleja pieņem rezolūciju par Molotova-Ribentropa paktu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) Parlamentu Asambleja (PA)

2009.gada 3.jūlijā, Viļņā notiekošajā sesijā tika pieņemta  rezolūciju „Sadalītā Eiropa atkal apvienota” (DividedEuropeReunited). Rezolūcijā staļinisma un nacisma totalitārie režīmi novērtēti kā vienlīdz noziedzīgi, ka divdesmitajā gadsimtā Eiropa pieredzēja divus galvenos totalitāros režīmus – nacismu un staļinismu. Rezolūcijā teikts, ka abi šie režīmi nodarīja lielu postu un veica noziegumus pret cilvēci. EDSO PA aicina valstis skaidri un nepārprotami nosodīt totalitārismu, kā arī nepieļaut staļinisma un nacisma režīmu pagātnes glorificēšanu. „Diskusijas par rezolūciju bija plašas, un panāktā vienošanās Latvijai ir īpaši nozīmīga vēsturiskā konteksta dēļ,” Viļņā notiekošajā sesijā daudz tika runāts par drošību Kaukāza reģionā, īpaši Gruzijā.

EDSO PA izveidota 1990.gadā un tā apvieno 320 parlamentāriešus no 56 EDSO dalībvalstīm. EDSO PA Latvijas delegācijas sastāvā ir Jānis Eglītis (TP), Andrejs Klementjevs (SC) un Gunārs Laicānas (PS). PA pulcējas vairākas reizes gadā, lai apspriestu plašu jautājumu loku, kas attiecas uz EDSO galamērķa sasniegšanu – drošības garantēšanu visā EDSO reģionā.


3 Baltijas valstu tieslietu ministru parakstītā deklarācija

EP-2011 rezolūcija par totalitāro režīmu noziegumiem Eiropā


Eiropas Padomes secinājumi par atmiņām par totalitāro režīmu pastrādātajiem noziegumiem Eiropā

Varšavas 23.08.2011. deklarācija


Par Eiropas (Prāgas) platformu


 • Komisijas ekspertu vizīte Igaunijā

  19.augustā notika Ministru kabineta komisijas PSRS okupācijas režīma radīto zaudējumu aprēķināšanai organizētā sešu dažādu jomu ekspertu tikšanās Tallinā ar Igaunijas tieslietu ministru Urmasu Reinsalu un Igaunijas sešiem attiecīgo jomu ekspertiem.
 • Komisijas ekspertu vizīte Lietuvā

  20. septembrī notika Ministru kabineta komisijas PSRS okupācijas režīma radīto zaudējumu aprēķināšanai organizētā sešu dažādu jomu ekspertu tikšanās Viļņā ar Lietuvas Republikas Iedzīvotāju genocīda un rezistences pētījuma centra vadību un attiecīgo jomu ekspertiem.
 • 2015. gada 5. novembrī Komisija ar Tieslietu ministrijas atbalstu organizēja starptautisku konferenci, kurā visu trīs Baltijas valstu tieslietu ministri parakstīja kopīgu deklarāciju

 • 2015. gada 16. novembrī 'Baltijas valstu seminārs par PSRS okupācijas nodarīto zaudējumu aprēķināšanu'

 • Molotova Ribentropa pakts 75: Atskaņas mūsdienās

  22.-23.08.2014. / Rīga, Latvija