lvruen

Komisijas ekspertu vizīte Lietuvā

20. septembrī notika Ministru kabineta komisijas PSRS okupācijas režīma radīto zaudējumu aprēķināšanai organizētā sešu dažādu jomu ekspertu tikšanās Viļņā ar Lietuvas Republikas Iedzīvotāju genocīda un rezistences pētījuma centra vadību un attiecīgo jomu ekspertiem. Atbilstoši 2015. gada 5. novembra Baltijas valstu tieslietu ministru parakstītajai deklarācijai komisijas pārstāves Rutas Pazderes vadībā tika skaidroti okupācijas zaudējumu aprēķināšanas metodoloģiju jautājumi, kuru izmantošanu Latvijas eksperti iesaka pielietot kolēģiem Igaunijā un Lietuvā. Lietuvas speciālisti atzina Latvijas paveikto par izmantojamu turpmākā darbā Lietuvā un izteica gatavību iespējami ātrākai un ciešākai sadarbībai metodoloģiju saskaņošanā.