lvruen

Zinātne

Jānis Počs

LZA EI vad. pētnieks/ direktors, vadījis valsts nozīmes >16 projektus, pasniedzējs ~ 10 augstskolās, Vad. dažādās darba grupās.

Pašvaldību ekonomiskās problēmas un reģionālā ekonomika, valsts nodokļu politika un ietekme uz tautsaimniecības attīstību, valsts un pašvaldību uzņēmējdarbība privatizācijas periodā, zemes un nekustāmās mantas kadastrālā vērtēšana, Latvijas rūpniecība, starpnozaru integrācijas attīstība Latvijā, kultūras industrija un ekonomiska.

Intervētāji: Gunta Piņķe (EM, tautsaimniece), Ruta Pazdere (ekonomiste), Rolands Bebris (vides aizsardzības eksp.), Indulis Zālīte (SAB darbinieks).

Pārsla Eglīte

Ilggadīga LZA Ekonomikas institūta profesore Dr. geogr., Dr. hab. oec.(demogr.).

Par darbu Zinātņu akadēmijā Latvijas PSR laikā, demogrāfiskie un sociālie procesi Latvijā pirms un pēc neatkarības atgūšanas.

Intervētāji: Ruta Pazdere (ekonomiste), Andrejs Cīrulis (žurnālists).