lvruen

Informatīvie ziņojumi

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS par Komisijas darbību 2023. gadā
Darbu Plāns 2023

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS par Komisijas darbību 2022. gadā
Darbu Plāns 2022
2. dokuments

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS par Komisijas darbību 2021. gadā
Darbu Plāns 2021
2. dokuments

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS par Komisijas darbību 2020. gadā
Darbu Plāns 2020 
2. dokuments 

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS par Komisijas darbību 2019. gadā
Darbu Plāns 2019
2. dokuments 

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS par Komisijas darbību 2018. gadā
Darbu Plāns 2018
2. dokuments

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS par Komisijas darbību 2017. gadā
Darbu Plāns 2017
2. dokuments 

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS par Komisijas darbību 2016. gadā
Darbu Plāns 2016
2. dokuments
3. dokuments
4. dokuments

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS par Komisijas darbību 2015. gadā
Darbu Plāns 2015
2. dokuments
3. dokuments
4. dokuments

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS par Ministru kabineta izveidotās Komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai darbību laikā no 2013.gada 07.novembra līdz 2014.gada 31.decembrim

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS par Ministru kabineta izveidotās Komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai darbību laikā no 2005.gada 5.augusta līdz 2009.gada 31.jūlijam