lvruen

Masu mēdiji

Andrejs Cīrulis

Laikraksta „Padomju Jaunatne” galv. redaktors, interneta vietnes Barikadopēdija autors, LOIB valdes loceklis.

Par žurnālista darbu padomju okupācijas laikā, atmodas laikā un pārejas periodā pēc neatkarības atgūšanas.

Intervētāji: Dainis Īvāns (žurnālists, AP priekšsēd. pirmais vietn. 1990-1992.), Vineta Vizule (žurnāliste).

Kārlis Streips

Radio un televīzijas žurnālists, tulks, dzimis Čikāgā - ASV.

Par dzīvi ASV, latviešu kopienu darbība ārzemēs, kopš 1989. gada darbība Latvijā, Latvijas sabiedrības salīdzinājums ar demokrātisku valstu sabiedrību, Latv. attīstība, perspektīvas.

Intervētāji: Ruta Pazdere (ekonomiste), Tatjana Slobodčikova (žurnāliste).

Dārija Juškeviča

Sabiedrisko attiecību konsultante, Latvijas Radio un televīzijas padomes locekle, Latvijas Radio kontroles komisijas vadītāja.

Dzīvs stāstījums par bērnību, skolas gadiem un mācībām augstskolā. Par darbu televīzijā, par sarežģīto neatkarības atgūšanas laiku un ļoti intensīvo darbu radio programmu organizēšanā mainīgajā pārejas laikā līdz neatkarības atgūšanai.

Intervētāja: Ruta Pazdere (LOIB) un Voldemārs Hermanis, šobrīd publicists.

Voldemars Hermanis

Žurnālists, politiskais apskatnieks, 70.–80. gadu starptautisko notikumu komentētājs, redaktors, publicists.

Par darbu laikrakstu “Cīņa”, “Dzimtene balss”, “Tēvzemes Avīze” redakcijās, LTV raidījumā “Globuss”, pie Ŗadio apaļā galda, Notikumu orbītā un taml. Par darbu laikrakstā “Dzimtenes balss” un Kultūras sakaru komitejā. Par sadarbību informācijas gūšanā LPSR 60.-80. gados starptautisko notikumu komentēšanā līdz neatkarības atgūšanai.

Intervētāja: Ruta Pazdere - Latvijas Okupācijas izpētes biedrības (LOIB) priekšsēdētāja, MK komisijas priekšsēd. vietn.