lvruen

Grāmatas

 • PADOMJU SAVIENĪBAS NODARĪTIE ZAUDĒJUMI BALTIJĀ

  Grāmatā apkopoti 2011. gada 17.-18. jūnija starptautiskas konfereces referāti. Konferences dalībnieki no sešām valstīm apliecināja, ka PSRS okupācijas režīms visām okupētajām valstīm ir nesis milzīgus sociālekonomiskus zaudējumus.

 • LATVIJAS RŪPNIECĪBA PIRMS UN PĒC NEATKARĪBAS ATGŪŠANAS

  Grāmatā apkopoti 2013. gada 13. decembra konferences „Latvijas rūpniecība pirms un pēc neatkarības atgūšanas” 14 referentu: zinātnieku, vēsturnieku, rūpnīcu vadītāju un ierēdņu referāti par to, kāda faktiski bija rūpniecība PSRS laikā un kas un kāpēc notika pēc neatkarības atjaunošanas ar šīm „varenajām” rūpnīcām, kāpēc liela daļa no tām pārstāja darboties, tai skaitā – slavenais VEF. Grāmatā ir  pārskats par Latvijas ekonomiku pirms 1940. gada okupācijas 1. neatkarības laikā, analītisks pārskats par PSRS laika rūpniecību un tās speciku, kā arī par šodienas rūpniecības attīstības perspektīvām.

 • PADOMJU IMPĒRIJAS KOLONIĀLĀ POLITIKA UN LATVIJAS KOLONIZĀCIJA

  Grāmatas autors JĀNIS RIEKSTIŅŠ (1942) ir vēsturnieks, daudzu dokumentu krājumu, t.sk. „Migranti Latvijā” (2002) autors. Pētījis masu deportācijas Latvijā un represijas pret latviešiem Padomju Savienibā 1937. un 1938. gadā.

 • PSRS okupācijas armijas noziegumi Latvijā 1940.–1991. gads

  Grāmatas autors vēsturnieks Jānis Riekstiņš ir ieguldījis apjomīgu darbu, lai izpētītu un sabiedrību iepazīstinātu ar mūsu valsts un tautas vēstures traģiskajām lappusēm – PSRS okupācijas armijas noziegumiem Latvijā vairāk nekā piecdesmit gadu laikā.

  Pateicoties Latvijas okupācijas izpētes biedrības iniciatīvai un tās veiktajam mērķtiecīgajam darbam, mēs varam uzzināt par zaudējumiem, kādus Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem ir radījis izvērstais padomju totalitārais komunistiskais režīms.

 • „Kulaku kā šķiras likvidācija” – Latvijas turīgās zemniecības sagraušana

  Padomju  totalitārā,  staļiniskā  režīma  īstenotā  turīgās  zemniecības  sagraušana  un iznīcināšana „kulaku kā šķiras likvidācija” ir viena no visdramatiskākajām, traģiskākajām un  noziedzīgākajām  lappusēm  padomju  sabiedrības  vēsturē,  daudzu  bijušās  PSRS  tautu likteņos. Arī vēl šodien tā ir nepietiekami izpētīta tēma.

 • Latvijas attīrīšana no pretpadomju elementiem

  Atvērt

 • SMULDERS. LATVIJAS UN PSRS EKONOMISKIE SAKARI UN SAVSTARPĒJIE NORĒĶINI

  Grāmata

 • BALTĀ GRĀMATA. OKUPĀCIJAS REŽĪMU RADĪTIE ZAUDĒJUMI IGAUŅU TAUTAI 1940. - 1991.

  Grāmata

 • PSRS karaspēka daļu nodarītie zaudējumi Latvijas teritorijā

  PSRS karaspēka daļu nodarītie zaudējumi Latvijas teritorijā

 • Represēto personu izsūtījumu vietas Amūras apgabalā

  Atvērt