lvruen

Grāmatas

 • Varas patvaļa - Represīvo iestāžu nelikumības un noziegumi Latvijā 1944.-1953.

  1944. gada vasarā un rudenī līdz ar Sarkanās armijas karaspēka daļu iebrukšanu Latvijā un okupācijas rezīma varas insitūciju atjaunošanu Latvijā atsāka darboties arī visi saļiniskā totalitārā režīma likumi, pēc kuriem tika represēti 'dzimenes nodevēji', 'tautas ienaidnieki' un daudzi citi 'pretpadomju elementi'.

  Šo noziegumu virkne bija tik plaša un kliedzoša, ka to novēršanai bija spiestas iejauktiees augstākās varas iestādes.

 • PSRS budžeta ieņēmumi un izdevumi Latvijā pēc otrā Pasaules kara (1946-1990)

  Kā tas bija iespējams, ka PSRS okupācijas laikā, kad visai strauji auga saražotās rūpniecības un lauksaimniecības produkcijas apjomi, Latvijas iedzīvotāju dzīves līmenis pieauga daudz lēnāk? Šajā grāmatā atrodam skaidrojumu: tā bija mērķtiecīga, koloniāla okupācijas varas politika – izsūkt no Latvijas (Baltijas republikām) tik, cik vien iespējams, vienlaicīgi padarot to par īstu karabāzi savu interešu aizstāvībai.

   

  Šis secinājums ir izdarīts, rūpīgi analizējot vairāku gadu garumā sevišķi slepenos PSRS finanšu oriģinālos dokumentus par PSRS budžeta ieņēmumiem un izdevumiem Latvijas teritorijā. Atklātie rezultāti apgāž radīto mītu par dāsnajām PSRS investīcijām Latvijas tautsaimniecībā. Rodas jautājums, vai kādam par nodarīto nevajadzētu nest tiešu juridisku un arī finansiālu atbildību?

 • Okupācijas varu radītie demogrāfiskie zaudējumi Latvijā 1939-1990

  Šis demogrāfisko rakstu apkopojums ir izstrādāts Ministru kabineta komisijas uzdevumā Darba izstrādes mērķis bija sagatavot apkopojumu par okupācijas varu radītiem iedzīvotāju zaudējumiem 1939.–1990. gadam. Darbā ir apkopoti demogrāfijas speciālistu 11 raksti, gan strukturējot tēmas pēc Latvijas iedzīvotāju grupām, gan sadalot pa laika periodiem atbilstoši katram laika posmam un demogrāfijā pielietotām metodikām.

 • Latvijas attīrīšana no “pretpadomju elementiem” 1944.-1953.

  Par finansiālu atbalstu autors pateicas MK Komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai

 • PADOMJU SAVIENĪBAS NODARĪTIE ZAUDĒJUMI BALTIJĀ

  Grāmatā apkopoti 2011. gada 17.-18. jūnija starptautiskas konfereces referāti. Konferences dalībnieki no sešām valstīm apliecināja, ka PSRS okupācijas režīms visām okupētajām valstīm ir nesis milzīgus sociālekonomiskus zaudējumus.

 • LATVIJAS RŪPNIECĪBA PIRMS UN PĒC NEATKARĪBAS ATGŪŠANAS

  Grāmatā apkopoti 2013. gada 13. decembra konferences „Latvijas rūpniecība pirms un pēc neatkarības atgūšanas” 14 referentu: zinātnieku, vēsturnieku, rūpnīcu vadītāju un ierēdņu referāti par to, kāda faktiski bija rūpniecība PSRS laikā un kas un kāpēc notika pēc neatkarības atjaunošanas ar šīm „varenajām” rūpnīcām, kāpēc liela daļa no tām pārstāja darboties, tai skaitā – slavenais VEF. Grāmatā ir  pārskats par Latvijas ekonomiku pirms 1940. gada okupācijas 1. neatkarības laikā, analītisks pārskats par PSRS laika rūpniecību un tās speciku, kā arī par šodienas rūpniecības attīstības perspektīvām.

 • PADOMJU IMPĒRIJAS KOLONIĀLĀ POLITIKA UN LATVIJAS KOLONIZĀCIJA

  Grāmatas autors JĀNIS RIEKSTIŅŠ (1942) ir vēsturnieks, daudzu dokumentu krājumu, t.sk. „Migranti Latvijā” (2002) autors. Pētījis masu deportācijas Latvijā un represijas pret latviešiem Padomju Savienibā 1937. un 1938. gadā.

 • PSRS okupācijas armijas noziegumi Latvijā 1940.–1991. gads

  Grāmatas autors vēsturnieks Jānis Riekstiņš ir ieguldījis apjomīgu darbu, lai izpētītu un sabiedrību iepazīstinātu ar mūsu valsts un tautas vēstures traģiskajām lappusēm – PSRS okupācijas armijas noziegumiem Latvijā vairāk nekā piecdesmit gadu laikā.

  Pateicoties Latvijas okupācijas izpētes biedrības iniciatīvai un tās veiktajam mērķtiecīgajam darbam, mēs varam uzzināt par zaudējumiem, kādus Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem ir radījis izvērstais padomju totalitārais komunistiskais režīms.

 • „Kulaku kā šķiras likvidācija” – Latvijas turīgās zemniecības sagraušana

  Padomju  totalitārā,  staļiniskā  režīma  īstenotā  turīgās  zemniecības  sagraušana  un iznīcināšana „kulaku kā šķiras likvidācija” ir viena no visdramatiskākajām, traģiskākajām un  noziedzīgākajām  lappusēm  padomju  sabiedrības  vēsturē,  daudzu  bijušās  PSRS  tautu likteņos. Arī vēl šodien tā ir nepietiekami izpētīta tēma.

 • SMULDERS. LATVIJAS UN PSRS EKONOMISKIE SAKARI UN SAVSTARPĒJIE NORĒĶINI

  SMULDERS. LATVIJAS UN PSRS EKONOMISKIE SAKARI UN SAVSTARPĒJIE NORĒĶINI

 • BALTĀ GRĀMATA. OKUPĀCIJAS REŽĪMU RADĪTIE ZAUDĒJUMI IGAUŅU TAUTAI 1940. - 1991.

  BALTĀ GRĀMATA. OKUPĀCIJAS REŽĪMU RADĪTIE ZAUDĒJUMI IGAUŅU TAUTAI 1940. - 1991.

 • PSRS karaspēka daļu nodarītie zaudējumi Latvijas teritorijā

  PSRS karaspēka daļu nodarītie zaudējumi Latvijas teritorijā

 • Represēto personu izsūtījumu vietas Amūras apgabalā

  Represēto personu izsūtījumu vietas Amūras apgabalā