lvruen

Kultūra un māksla, žurnālistika

Māra Lāce

Ilggadīga Latvijas Nacionālā mākslas muzeja darbiniece, no 2001. g. – MM direktore

Par mākslinieku dzīvi un darbu PSRS un par procesiem Latvijas mākslas muzejā, par izmaiņām pārejas posmā un darbu neatkarīgās Latvijas laikā

Intervētāji: Ruta Pazdere (ekonomiste), Tatjana Slobodčikova (žurnāliste)

Edgars Račevskis

Dažādu koru diriģents un vairāku dziesmusvētku virsdiriģents

Par PSRS laika darbu kultūras vidē, par iespējām, ietekmēm un darba organizācijas specifiku kultūras nozarē

Intervētāji: Jānis Počs (ekonomists, pastāvīgs dziesmusvētku dalībnieks un deju kolektīvu organizators), Ruta Pazdere (ekonomiste, kordiriģente)

Andrejs Cīrulis

Laikraksta „Padomju Jaunatne” galv. redaktors, interneta vietnes Barikadopēdija autors, LOIB valdes loceklis

Par žurnālista darbu padomju okupācijas laikā, atmodas laikā un pārejas periodā pēc neatkarības atgūšanas

Intervētāji: Dainis Īvāns (žurnālists, AP priekšsēd. pirmais vietn. 1990-1992.), Vineta Vizule (žurnāliste)