lvruen

Kultūra un māksla, žurnālistika

Gints Šīmanis

Latvijas Jūrniecības savienības (LJS) biedrs, aktīvs jūrniecības darbinieks un žurnālists, pētnieks, daudzu ar jūrniecības tēmu saistītu (arī vēsturisku) grāmatu redaktors un autors

Par PSRS laika jūrniecības vēsturi, par tā laika organizācijām, par darba apstākļiem, par personībām ar spilgtiem stāstiem no jūrnieku dzīves. Pēc neatkarības atjaunošanas par Latvijas Jūras akadēmijas un LJS dibināšanu, par 1. jūrnieku kongresa rezolūcijām, par jaunajām izdotajām grāmatām par jūrniecību, par bibliokuģi, par starptautisku LJ popularizēš

Intervētāji: Ruta Pazdere - Latvijas Okupācijas izpētes biedrības (LOIB) priekšsēdētāja, MK komisijas priekšs. v. Rolands Artūrs Bebris, -LOIB valdes loceklis, vides risku eksperts, ūdenssaimniecības specialists Tatjana Slobodčikova – LOIB valdes locekle, žurnāliste, tulkotāja

Māra Lāce

Ilggadīga Latvijas Nacionālā mākslas muzeja darbiniece, no 2001. g. – MM direktore

Par mākslinieku dzīvi un darbu PSRS un par procesiem Latvijas mākslas muzejā, par izmaiņām pārejas posmā un darbu neatkarīgās Latvijas laikā

Intervētāji: Ruta Pazdere (ekonomiste), Tatjana Slobodčikova (žurnāliste)

Edgars Račevskis

Dažādu koru diriģents un vairāku dziesmusvētku virsdiriģents

Par PSRS laika darbu kultūras vidē, par iespējām, ietekmēm un darba organizācijas specifiku kultūras nozarē

Intervētāji: Jānis Počs (ekonomists, pastāvīgs dziesmusvētku dalībnieks un deju kolektīvu organizators), Ruta Pazdere (ekonomiste, kordiriģente)

Andrejs Cīrulis

Laikraksta „Padomju Jaunatne” galv. redaktors, interneta vietnes Barikadopēdija autors, LOIB valdes loceklis

Par žurnālista darbu padomju okupācijas laikā, atmodas laikā un pārejas periodā pēc neatkarības atgūšanas

Intervētāji: Dainis Īvāns (žurnālists, AP priekšsēd. pirmais vietn. 1990-1992.), Vineta Vizule (žurnāliste)