lvruen

Vides aizsardzība

Indulis Emsis

Vides aizsardzības valsts ministrs (1993.-1998.), Ministru prezidents (2004)

Vides aizsardzības jautājumi PSRS okupācijas laikā un negatīvo seko likvidēšana pēc neatkarības atjaunošanas

Intervētāji: Rolands Bebris (vides aizsardzības eksp.), Dainis Īvāns (žurnālists, AP priekšsēd. pirmais vietn. 1990-1992.)

Rolands Atūrs Bebris

Vides aizsardzības eksperts, VARAM ierēdnis, starptaut. vides politikas veidošana, pārstāvējis Latviju ANO

Par vides aizsardzību pirms un pēc neatkarības atgūšanas, videi nodarītie zaudējumi PSRS laikā, vides zaudējumu aprēķināšanas metodoloģijas

Intervētāji: Ilgonis Upmalis (militāri rūpnieciska kompleksa pētnieks), Dainis Īvāns (žurnālists, AP priekšsēd. pirmais vietn. 1990-1992.)

Juris Kalniņš

Ilggadīgs Latv. Meliorācijas projektēšanas institūta darbin., LLA pasniedzējs

Meliorācijas sistēmas LPSR un sistēmas stāvoklis pēc neatkarības atgūšanas

Intervētāji: Rolands Bebris (vides aizsardzības eksp.), Ruta Pazdere (ekonomiste)