lvruen

Ekonomika, tautsaimniecība

Dainis Ģēģeris

inženieris un politiķis, 1990-1993. LR lauksaimniecības ministrs

Latvijas lauksaimniecība pirms neatkarības atgūšanas, agrorūpnieciskias komplekss, pārejas perioda grūtības 1990-1993.g.

Intervētāji: Daina Bruņiniece (žurnāliste), Dainis Īvāns (žurnālists)

Jānis Lucāns

Vairāku kolhozu priekšsēdētājs un p/s vadītājs

Par lauksaimniecības nozares vietu un nozīmi PSRS tautsaimniecībā, par kolhozu un p/s vadīšanas specifiku komandekonomikas apstākļos

Intervētāji: Ruta Pazdere (ekonomiste), Andrejs Cīrulis (žurnālists), Indulis Zālīte (SAB darbin.), Rolands Bebris (vides aizsardzības eksp.)

Vilnis Rantiņš

RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra goda biedrs, Biedrības ”Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija” priekšsēdētājs

Latvijas rūpniecība pārejas periodā 1990. gados

Intervētāji: Māris Ķirsons (žurnālists), Jānis Počs (ekonomists)