lvruen

Ekonomika, tautsaimniecība

Haralds Jaunzems

No 1977.g. Daugavas HES kaskādes direktors, no 1996.g. Daugavas spēkstacijas muzeja direktors, aktīvs sabiedriskais darbinieks, “Daugavas Savienības” balvas laureāts.

Kopš 1962.g. par darbu Pļaviņu HES un Aizkraukles pilsētas būvniecības darbu pārzināšanā. No 1966.g. par darbu Daugavas HES kaskādes galvenā inženiera, bet kopš 1977.g. HES kaskādes direktora amatā. Šajā amatā bija jārisina sarežģīti jautājumi, piem., Salaspils pagasta daļas apsaimniekošana u.c. No 1987.gada darbs kaskādes ražošanas tehniskajā daļā hidroagregātu rekonstrukcijas jautājumos, piedalījās Daugavas spēkstacijas muzeja izveidē un no 1996.gada darbojās kā šī muzeja direktors.

Intervētāji: Ruta Pazdere - Latvijas Okupācijas izpētes biedrības (LOIB) priekšsēdētāja.

Dainis Ģēģeris

inženieris un politiķis, 1990-1993. LR lauksaimniecības ministrs.

Latvijas lauksaimniecība pirms neatkarības atgūšanas, agrorūpnieciskias komplekss, pārejas perioda grūtības 1990-1993.g.

Intervētāji: Daina Bruņiniece (žurnāliste), Dainis Īvāns (žurnālists).

Jānis Lucāns

Vairāku kolhozu priekšsēdētājs un p/s vadītājs.

Par lauksaimniecības nozares vietu un nozīmi PSRS tautsaimniecībā, par kolhozu un p/s vadīšanas specifiku komandekonomikas apstākļos.

Intervētāji: Ruta Pazdere (ekonomiste), Andrejs Cīrulis (žurnālists), Indulis Zālīte (SAB darbin.), Rolands Bebris (vides aizsardzības eksp.).

Vilnis Rantiņš

RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra goda biedrs, Biedrības ”Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija” priekšsēdētājs.

Latvijas rūpniecība pārejas periodā 1990. gados.

Intervētāji: Māris Ķirsons (žurnālists), Jānis Počs (ekonomists).