lvruen

Demogrāfija, socioloģija

Edvīns Vītoliņš

Ekonomists, demogrāfs, 1979. g. tautas skaitīšanas vadītājs

Demogrāfijas statistika, darbs Statistikas pārvaldē, rusifikācija lietvedībā no 1964.g., demogrāfijas procesi PSRS laikā un to negatīvās sekas

Intervētāji: Jānis Počs (ekonomists), Ilmārs Mežs (demogrāfs)

Alfrēds Čepāns

Latvijas politiķis, 5.Saeimas deputāts un 6. Saeimas priekšsēdētājs, LPSR laikā - Komunistiskās partijas funkcionārs

Par Komunistiskās partijas darbību padomju Latvijā, sabiedriski – politiskā dzīve okupācijas laikā

Intervētāji: Jānis Počs (ekonomists), Rolands Bebris (vides aizsardzības eksp.)

Jānis Riekstiņš

Vēsturnieks, LVA ilggadīgs darbinieks, daudzu publikāciju autors

PSRS nodarīto zaudējumu aprēķini 1988.g.-1990.g. u.c.

Intervētāji: Ruta Pazdere (ekonomiste), Rolands Bebris (vides aizsardzības eksp.)

Kārlis Streips

Radio un televīzijas žurnālists, tulks, dzimis Čikāgā - ASV

Par dzīvi ASV, latviešu kopienu darbība ārzemēs, kopš 1989. gada darbība Latvijā, Latvijas sabiedrības salīdzinājums ar demokrātisku valstu sabiedrību, Latv. attīstība, perspektīvas

Intervētāji: Ruta Pazdere (ekonomiste), Tatjana Slobodčikova (žurnāliste)