lvruen

2015. gada 5. novembrī Komisija ar Tieslietu ministrijas atbalstu organizēja starptautisku konferenci, kurā visu trīs Baltijas valstu tieslietu ministri parakstīja kopīgu deklarāciju

Baltijas valstu tieslietu ministru kopīgā deklarācija

Pamatojoties uz 1939. gada 23. augustā noslēgto prettiesisko Molotova-Ribentropa paktu un tā slepenajiem protokoliem, PSRS 1940. gadā okupēja un anektēja trīs neatkarīgas Baltijas valstis:Igaunijas Republiku, Latvijas Republiku un Lietuvas Republiku.Daudzi iedzīvotāji upurēja savas dzīves un/vai tika deportēti no savas valsts.Pēc 50 gadu ilgas pretošanās okupantu režīmam šo trīs Baltijas valstu tautas atguva savu neatkarību.

Okupācijas gados visas trīs Baltijas valstis tika izmantotas okupācijasrežīma politiskajām un ekonomiskajāmvajadzībām, kā rezultātā tās ir cietušas milzīgus demogrāfiskos un sociālekonomiskos zaudējumus.Pēc Padomju Savienības sabrukuma Krievijas Federācija sevi pasludināja par PSRS tiesību un pienākumumantinieci.Līdz ar to visas tiesiskās prasības, kas rodas saistībā ar Igaunijas, Latvijas un Lietuvas okupāciju un tās sekām, šobrīd ir risināmas ar Krievijas Federāciju.

Mēs, Baltijas valstu tieslietu ministri,paziņojam, ka ir pienācis laiks sakārtot attiecības ar pagātni un zinātniski pamatotiveikt zaudējumu aprēķinus, ko ir radījis PSRS totalitārais komunistiskais okupācijas režīms.Deklarācijas mērķis ir uzsvērt nepieciešamību visu trīs valstu nacionālajiem ekspertiem un politiķiem veltīt kopīgas pūles un risināt sekojošus jautājumus:

1. Norādīt faktu, ka Baltijas valstis dejure pastāvēja arī padomju okupācijas laikā.

2. Piemērojotvispraktiskāko un efektīvāko pētījumu metodoloģiju, kopīgas sadarbības ceļā novērtēt un paziņotpar zaudējumiem, ko visām trim Baltijas valstīm radījusi PSRS okupācija.

3. Uzsvērt okupācijas faktu attiecībās ar Krievijas Federāciju un nodrošināt to, ka Krievijas Federācija kā PSRS tiesību un pienākumumantinieceatzīst šo okupāciju, uzņemas par to pilnu atbildību un kompensē ar to saistītos zaudējumus.

4. Dot iespēju visām trīs Baltijas valstīm sagatavoties starptautiskai tiesvedībai, lai saskaņā ar starptautiskajām tiesību normāmpieprasītu juridiski unekonomiski pamatotu kompensāciju no Krievijas Federācijas.

5. Pamatojotiesuz faktiem un informāciju, kas iegūta no pētījumiem un aprēķiniem, nodrošināt mūsdienu un nākotnes paaudzēm pilnīgu un objektīvu izpratni par PSRS okupāciju un tās atstātajām sekām, kā arī dot iespēju celt individuālas prasības.

6. Nodrošināt totalitārā komunistu režīma noziegumu un it īpaši Baltijas valstu okupācijaspienācīgu izvērtēšanu starptautiskajā līmenī.

Igaunijas Republikas tieslietu ministrs- UrmassReinsalu
Latvijas Republikas tieslietu ministrs- Dzintars Rasnačs
Lietuvas Republikas tieslietu ministrs -JozsBernatonis

2015. gada 5. novembrī, Rīgā

Konferences programma