lvruen

16. novembrī 'Baltijas valstu seminārs par PSRS okupācijas nodarīto zaudējumu aprēķināšanu'

Baltijas valstu semināra par PSRS okupācijas režīma nodarīto zaudējumu aprēķināšanu
D A R B A    P R O G R A M M A


16.novembris – pirmdiena 13.00-17.00 Dalībnieku reģistrācija
1.    Atklāšanas uzruna – Latvijas Komisijas priekšsēdētājs Jānis Tomels
2.    Uzruna –Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
3.    Dalībvalstu pārstāvju informācija par situāciju viņu valstī PSRS okupācijas zaudējumu apzināšanas un deklarēšanas jomā:
3.1. Latvija
3.2. Lietuva
3.3. Igaunija
3.4. Polija
4. Kopsavilkums par saņemto informāciju un semināra norises turpmāko darbu

17.novembris – otrdiena plkst. 10.00-13.00
1.    Par zaudējumu aprēķināšanā vienotas pieejas nepieciešamību – Gatis Krūmiņš
2.    Darbs darba grupāspar nodarīto zaudējumu aprēķināšanā pielietojamām metodoloģijām, to saskaņošanas iespējām vienotas pieejas veidošanai:
2.1.    Tautsaimniecībainodarīto zaudējumu aprēķināšana
2.2.     Demogrāfisko zaudējumu aprēķināšana
2.3.     Videi nodarīto zaudējumu aprēķināšana
2.4.     Militāristu nodarīto sociālekonomisko zaudējumu aprēķināšana
3. Īsi darba grupu vadītāju ziņojumi
4. Kopsavilkums par semināra rezultātiem un turpmākās sadarbības perspektīvām – Ruta Pazdere un Jānis Tomels

Kopsavilkums par Baltijas semināra rezultātiem