lvruen

PSRS okupācijas radītie zaudējumi no 1939. - 1991. gadam

 • Dokumenti

 • Informatīvie ziņojumi

 • Pētījumi

 • Demogrāfiskie procesi
  PSRS okupācijas laikā

  Finanšu aprite okupācijas
  laikā Latvijas PSR

  Militārie izdevumi okupācijas
  laikā Latvijas PSR

  Latvijas attīstība pirms PSRS okupācijas


  Avots: Jānis Kalniņš. Latvijas attīstība makroekonomiskajā līmenī 1935.-1940.g. un lata devalvācijas ietekme uz to (2007.g. Rīga, nepublicēts pētījums)

  Latvijas budžeta sadalījums PSRS okupācijas gados


  Avots: Latvijas PSR budžeta izdevumu struktūras padziļināta izpēte par 1946. – 1990. gadu, kopējas un atšķirīgās tendences Latvijas PSR un PSRS budžeta izdevumu struktūrā Latvijā (1946. – 1960.)