lvruen

Starptautiskā sadarbība

EDSO Parlamentu Asambleja pieņem rezolūciju par Molotova-Ribentropa paktu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) Parlamentu Asambleja (PA)

2009.gada 3.jūlijā, Viļņā notiekošajā sesijā tika pieņemta  rezolūciju „Sadalītā Eiropa atkal apvienota” (DividedEuropeReunited). Rezolūcijā staļinisma un nacisma totalitārie režīmi novērtēti kā vienlīdz noziedzīgi, ka divdesmitajā gadsimtā Eiropa pieredzēja divus galvenos totalitāros režīmus – nacismu un staļinismu. Rezolūcijā teikts, ka abi šie režīmi nodarīja lielu postu un veica noziegumus pret cilvēci. EDSO PA aicina valstis skaidri un nepārprotami nosodīt totalitārismu, kā arī nepieļaut staļinisma un nacisma režīmu pagātnes glorificēšanu. „Diskusijas par rezolūciju bija plašas, un panāktā vienošanās Latvijai ir īpaši nozīmīga vēsturiskā konteksta dēļ,” Viļņā notiekošajā sesijā daudz tika runāts par drošību Kaukāza reģionā, īpaši Gruzijā.

EDSO PA izveidota 1990.gadā un tā apvieno 320 parlamentāriešus no 56 EDSO dalībvalstīm. EDSO PA Latvijas delegācijas sastāvā ir Jānis Eglītis (TP), Andrejs Klementjevs (SC) un Gunārs Laicānas (PS). PA pulcējas vairākas reizes gadā, lai apspriestu plašu jautājumu loku, kas attiecas uz EDSO galamērķa sasniegšanu – drošības garantēšanu visā EDSO reģionā.


3 Baltijas valstu tieslietu ministru parakstītā deklarācija

EP-2011 rezolūcija par totalitāro režīmu noziegumiem Eiropā


Eiropas Padomes secinājumi par atmiņām par totalitāro režīmu pastrādātajiem noziegumiem Eiropā

Varšavas 23.08.2011. deklarācija


Par Eiropas (Prāgas) platformu