lvruen

Dokumenti

 • Saeimas deklarācija par Latvijā īstenotā Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā komunistiskā okupācijas režīma nosodījumu

  SAEIMAS DEKLARĀCIJA PAR LATVIJĀ ĪSTENOTĀ PADOMJU SOCIĀLISTISKO REPUBLIKU SAVIENĪBAS TOTALITĀRĀ KOMUNISTISKĀ OKUPĀCIJAS REŽĪMA NOSODĪJUMU

 • Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 7.novembra rīkojumā Nr.537

  Par komisijas izveidi PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai

 • Ministru kabineta rīkojums Nr. 117

  Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 7. novembra rīkojumā Nr. 537 'Par komisijas izveidi PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai'

 • Lietuvas republikas likums par Padomju okupācijas radītajiem zaudējumiem

  LIETUVAS REPUBLIKAS LIKUMS PAR PADOMJU OKUPĀCIJAS RADĪTAJIEM ZAUDĒJUMIEM

 • Ministru kabineta 2013.g. 7.11. rīkojums Nr.537

  Rīgā 2013.gada 7.novembrī (prot. Nr.58 49.§)
  Par komisijas izveidi PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai

  1.
  Izveidot komisiju PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai (turpmāk – komisija) šādā sastāvā:

  Komisijas priekšsēdētājs J. Tomels – Engures novada domes deputāts

  Komisijas locekļi:
  M.Adlers – Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas virsprokurors
  J.Baškers – Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta vecākais eksperts
  O.Beinaroviča – Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta Starptautisko tiesību nodaļas otrā sekretāre
  J.Ciganovs – Latvijas Kara muzeja direktora vietnieks pētniecības darbā
  B.Daukšts – Baltijas–Ziemeļu pētījumu centra valdes priekšsēdētājs
  I.Dreimane – Latvijas Okupācijas muzeja vēsturniece
  A.Freimanis – Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva direktors
  K.Kangers – Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks
  Dz.Muzikante – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Teritoriālās pārvaldes un finanšu politikas nodaļas vecākā eksperte
  R.Pazdere – Latvijas okupācijas izpētes biedrības valdes priekšsēdētāja
  G.Piņķe – Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Ekonomiskās attīstības un darba tirgus prognozēšanas nodaļas eksperte E.Stankevičs – Latvijas okupācijas izpētes biedrības valdes loceklis
  (Grozīts ar MK 29.04.2014. rīkojumu Nr.188; MK 06.01.2015. rīkojumu Nr.9)

  2.
  Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2005.gada 5.augusta rīkojumu Nr.523 'Par komisijas izveidi PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai' (Latvijas Vēstnesis, 2005, 124.nr.).

  Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

  Tieslietu ministrs Jānis Bordāns