lvruen

PSRS okupācijas radītie zaudējumi no 1939. - 1991. gadam

  • Dokumenti

  • Informatīvie ziņojumi

  • Pētījumi

  • PADOMJU SAVIENĪBAS NODARĪTIE ZAUDĒJUMI BALTIJĀ

    Grāmatā apkopoti 2011. gada 17.-18. jūnija starptautiskas konfereces referāti. Konferences dalībnieki no sešām valstīm apliecināja, ka PSRS okupācijas režīms visām okupētajām valstīm ir nesis milzīgus sociālekonomiskus zaudējumus.