lvruen

Contacts

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
Brīvības iela 36, Rīga LV-1536
(ieeja no Tērbatas ielas)

Komisijas priekšsēdētājs
Edmunds Stankevičs: 2946318529463185,
info@okupacijaszaudejumi.lv

Komisijas priekšsēdētāja vietniece
Latvijas okupācijas izpētes biedrības valdes priekšsēdētāja
Ruta Pazdere:  2952193429521934, loib@inbox.lv