lvruen

Ministru Kabineta komisija 2015. gadā izdevusi trīs grāmatas

Ministru Kabineta komisija 2015. gadā izdevusi trīs grāmatas, ar kurām var iepazīties šajā mājas lapā:

 1. Latvijas rūpniecība pirms un pēc neatkarības atgūšanas;

 2. Padomju impērijas koloniālā politika un Latvijas kolonizācija  1940.-1990;

 3. УЩЕРБ, НАНЕСЁННЫЙ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ  СТРАНАМ БАЛТИИ.

Komisija ar Tieslietu ministrijas atbalstu rīko šo grāmatu atvēršanas svētkus, kas notiks Tieslietu ministrijas Sarkanajā zālē piektdien, 4. martā plkst. 15.00.

Uz pasākumu ielūgtas personas, kuras piedalījušās šo grāmatu tapšanā  kā arī masu mēdiju pārstāvji.